16.01.2018.
STRATEŠKA PARTNERSTVA U CILJU PAMETNE SPECIJALIZACIJE
Cilj poziva je da okupi klastere, druge poslovne mreže, tehnološke centre i naučne parkove u evropska strateška partnerstva, za koja se očekuje da budu formirana oko zajedničkih industrijskih tematskih oblasti, a koje su u skladu sa prioritetima pametne s